Contact Us - Hotel Oliwski, Gdansk

Hotel Oliwski Sp. z o.o.

Hotel Oliwski

ul. Piastowska 1,

80-332 Gdańsk

Map

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość Kapitału Zakładowego 1.600.000,00 zł.
Santander w Gdańsku:
24 1090 1098 0000 0001 0555 6871

NIP 584-257-52-06
REGON 220184449
KRS 0000248072

Send

See also:

pl en